STRATEGIC BOARD ROOM™

Vi ønsker at introducere dig for de nyeste bestyrelsesmetoder og sikre, at du kan anvende dine ressourcer, egenskaber og erfaringer til at skabe resultater på bestyrelsesniveau. Vi har fokus på din personlige udvikling og din bestyrelsesidentitet.

Du bør efter denne bestyrelsesuddannelse have en solid viden om, hvordan netop du kan bidrage – dette ved hjælp af din egen bestyrelseshåndbog, som er spækket med anvendelige eksempler.

Bestyrelsesuddannelse

STRATEGIC BOARD ROOM™ er vores mest eftertragtede bestyrelsesuddannelse og tager udgangspunkt i dig som individ, og hvordan du bedre kan bidrage til forretningsudvikling. 

Vi ønsker at øge din bevidsthed om, hvordan du kan integrere dine ressourcer, egenskaber og erfaringer med moderne arbejdsmetoder. Vi introducerer dig for værdiskabende mekanismer og metoder, som gør dig i stand til at udføre arbejdet på en konkret og praktisk fremgangsmåde.

Hør vores podcastepisoder omkring STRATEGIC BOARD ROOM™ i nedenstående, hvor vi gennemgår noget af indholdet fra første modul. HEr tager vi fat på områder indenfor bestyrelsesansvar, roller, megatrends samt sammensætning og organisering af bestyrelsesarbejde generelt. 

Opstart af bestyrelsesuddannelse

Tilmeld dig Strategic Board Room på et af de kommende hold. Gennem uddannelsesforløbet vil du få mulighed for at tilegne dig nye arbejdsmetoder, hvor du bl.A. vil blive introduceret til den forskningsgodkendte arbejdsmodel board ground zero.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for yderligere information og en uforpligtende samtale.

Klik her for at se datoer for aktuelle hold.

Programmets opbygning

Bestyrelsesuddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed. Mellem modulerne vil du arbejde med udviklingen af din personlige bestyrelseslederhåndbog. Denne håndbog udgør uddannelsens skriftlige eksamen. Alle eksaminer bliver evaluereret af en ekstern censor både på den mundtlig og skriftlige eksamen.

Programmets opbygning er illustreret i nedenstående model.

Strategic Board Room™ bestyrelsesuddannelse - modul 1
Strategic Board Room™ bestyrelsesuddannelse - modul 2
Strategic Board Room™ bestyrelsesuddannelse - modul 3
Strategic Board Room™ bestyrelsesuddannelse - modul 4

Datoer for bestyrelsesuddannelsen 2023/2024

STRATEGIC BOARD ROOM 49

Moduler Dato
Modul 1 13. & 14. september 2023
Modul 2 10. & 11. oktober 2023
Modul 3 15. & 16. november 2023
Eksamen 13. december 2023

STRATEGIC BOARD ROOM 50

Moduler Dato
Modul 1 17. & 18. januar 2024
Modul 2 6. & 7. marts 2024
Modul 3 10. & 11. april 2024
Eksamen 30. april 2024

STRATEGIC BOARD ROOM 51

Moduler Dato
Modul 1 14. & 15. maj 2024
Modul 2 18. & 19. juni 2024
Modul 3 20. & 21. august 2024
Eksamen 26. september 2024

STRATEGIC BOARD ROOM 52

Moduler Dato
Modul 1 17. & 18. september 2024
Modul 2 21. & 22. oktober 2024
Modul 3 26. & 27. november 2024
Eksamen 8. januar 2025

Målgruppe

STRATEGIC BOARD ROOM™ er relevant for dig, som er interesseret i moderne og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde.

Uddannelsen henvender sig primært til erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer, men også til ambitiøse personer, der har kontakt til bestyrelser i den ene eller anden form, eksempelvis direktører eller andre ledere.

En uddannelse med effekt og identitet

Vi vil træne dig i at udvikle en bestyrelse fra udelukkende kontrolopgaver til at indfri virksomhedens fulde potentiale.

Du vil få indsigt i, hvordan du øger din personlige gennemslagskraft, lære at forventningsafstemme mellem bestyrelsesmedlemmerne, sikre samspillet mellem direktionen og bestyrelsen samt udarbejde en konkret plan for værdiskabelse.

Samtidig vil vi udvikle din personlige identitet som bestyrelsesmedlem og skabe dig et brand som dueligt bestyrelsesmedlem.

Fordele

Metode og modeller

Bestyrelsesarbejde stiller andre krav til arbejdsformer og anvendelse af personlige ressourcer end andet erhvervsarbejde.

Under uddannelsen vil du blive præsenteret for de nyeste udviklingsværktøjer inden for moderne ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde

board education Bestyrelsesuddannelser - Bestyrelseskursus
board education Bestyrelsesuddannelser - Bestyrelseskursus

Virtuelle bestyrelser

STRATEGIC BOARD ROOM™ benytter sig af virtuelle bestyrelser. Dette er et miljø til at øve de nyeste metoder og værktøjer.

Her vil du få mulighed for at interagere med erfarne bestyrelsesmedlemmer og få værdifuld feedback fra instruktører og andre bestyrelsesgrupper.

Flere bestyrelsesjobs gennem en relevant bestyrelsesuddannelse

De fleste af vore deltagere ønsker at ændre deres nuværende bestyrelsesportefølje – enten ved at få andre bestyrelsesopgaver eller ved at skabe mere værdi i de nuværende bestyrelsesjobs.

Med en bestået eksamen i denne bestyrelsesuddannelse har du efterfølgende mulighed for at søge om en individuel BESTYRELSESLICENS®, der giver dig dokumentation for dine kompetencer i bestyrelsesregi. Derudover kan også du blive en del af vores prestigefyldte KANDIDATBANK.

STRATEGIC BOARD ROOM™ koster DKK. 64.500,00 ex. moms.

Betales ved tilmelding.

Tilmeld dig uddannelsen

Modtag materiale