CHAIRPERSON™

Uddannelsen sigter mod at forstå, træne og arbejde med bestyrelsesledelse.

Herunder hvordan du anvender din personlighed, dine ressourcer og dit ledelsesmæssige beredskab til at sikre, at bestyrelsen kan arbejde sammen og skabe forretningsmæssige resultater.

CHAIRPERSON™ - en bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesledere

CHAIRPERSON™ er en bestyrelsesuddannelse, der udvikler dig som bestyrelsesleder. Udgangspunktet er erkendelsen af, at bestyrelsesarbejde er et arbejde med mennesker og dermed ledelsesarbejde.
Vores digitale bestyrelsesportal BOARD OFFICE™ – giver markedets bedste muligheder for at støtte bestyrelsens arbejdsgange og bidrag. Flere end 14.000 kunder er registreret som brugere (maj 2018).
Mere end 4.000 virksomheder har bestyrelsesmedlemmer, som har gennemført en bestyrelsesuddannelse eller modtaget personlig bestyrelsestræning hos os.
Her er de blevet uddannet i nye arbejdsformer og metoder, som aktivt fokuserer på at skabe værdi for virksomheder og organisationer i alle brancher. Se, hvilke bestyrelser der repræsenteret blandt vores referencer, og få flere oplysninger om vores faglighed og metoder i vores Research Center.

Tilmeld dig

Bestil din bestyrelsesuddannelse nu og kom med på Danmarks eneste bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesledere.

Du vil gennem hele uddannelsesforløbet tilegne dig en række arbejdsredskaber, som du kan bruge i dit fremadrettede bestyrelsesarbejde. Du vil stifte bekendtskab med arbejdsmodellen BOARD GROUND ZERO™ – ligesom du kommer til at få et helt nyt indblik i, hvad det vil sige at være og arbejde som bestyrelsesleder.

Programmets opbygning

Bestyrelsesuddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed. Mellem modulerne vil du arbejde med udviklingen af din personlige bestyrelseslederhåndbog. Denne håndbog udgør uddannelsens skriftlige eksamen. Alle eksaminer bliver evaluereret af en ekstern censor både på den mundtlig og skriftlige eksamen.

Programmets opbygning er illustreret i nedenstående model.

CHAIRPERSON™ bestyrelsesuddannelse - modul 1 - Board Education
CHAIRPERSON™ bestyrelsesuddannelse - modul 2 - Board Education
CHAIRPERSON™ bestyrelsesuddannelse - modul 3 - Board Education
CHAIRPERSON™ bestyrelsesuddannelse - eksamen - Board Education

Datoer for uddannelser 2023/2024

CHAIRPERSON 33

Moduler Dato
Modul 1 4. & 5. oktober 2023​
Modul 2 8. & 9. november 2023
Modul 3 6. & 7. december 2023
Eksamen 30. januar 2024

CHAIRPERSON 34

Moduler Dato
Modul 1 13. & 14. marts 2024
Modul 2 17. & 18. april 2024
Modul 3 22. & 23. maj 2024
Eksamen 20. juni 2024

CHAIRPERSON 35

Moduler Dato
Modul 1 3. & 4. september 2024
Modul 2 9. & 10. oktober 2024
Modul 3 12. & 13. november 2024
Eksamen 12. december 2024

Målgruppe

CHAIRPERSON™ er relevant for dig, som ønsker at udvikle dit ledelsesberedskab yderligere og dermed øge din evne til at lede en bestyrelse.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesledere. Samt til dig, som har erfaret de udfordringer, der kan være i at få bestyrelsen til at fungere som et team og arbejde mod samme mål.

Du vil blive trænet i, hvordan du som bestyrelsesleder kan formidle konkrete bestyrelsesopgaver og sikre dig, at den øvrige bestyrelse arbejder mod samme mål. Du lærer, hvordan du får den optimale performance ud af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og hvordan du kan booste deres ressourcer fra mødedeltager til aktivt bestyrelsesmedlem.

Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsmetoder inden for moderne ledelsesorienteret bestyrelsesarbejde. Metoder, som vil give dig handlekraft og mod til at udvikle din bestyrelse.

En bestyrelsesuddannelse med effekt og identitet

CHAIRPERSON™ tager udgangspunkt i vores samarbejde med førende forskere inden for bestyrelsesarbejde og flere af landets bedste praktikere i bestyrelsesledelse.

Derfor ved vi, hvad der har effekt på din hverdag som bestyrelsesleder. At kunne mestre arbejdet som bestyrelsesleder og få skriftlig dokumentation på din duelighed vil medvirke til, at du kan skabe dig et brand som bestyrelsesleder.

Fordele

Metode og modeller

Bestyrelsesledelse stiller andre krav til arbejdsformer, ledelse og anvendelse af personlige ressourcer end andre typer ledelsesarbejde.

Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsmetoder inden for moderne ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde. Herunder hvordan du som bestyrelsesleder kan arbejde med BOARD GROUND ZERO™-modellen og skabe dokumenterede resultater.

board education Bestyrelsesuddannelser - Bestyrelseskursus - Bestyrelsesuddannelse
Board Education -Bestyrelsesuddannelser - Bestyrelsesuddannelse

Virtuelle bestyrelser

Ved CHAIRPERSON™ bruges virtuelle bestyrelser. Et læringsfremmende miljø til at øve nye metoder og værktøjer.

Her kan du modtage feedback fra instruktører og andre bestyrelsesgrupper og interagere med erfarne bestyrelsesledere.

Flere bestyrelsesjobs gennem en relevant bestyrelsesuddannelse

Størstedelen af deltagerne på CHAIRPERSON™ søger at styrke deres nuværende bestyrelsesportefølje enten med nye bestyrelsesopgaver eller ved at skabe mere værdi i den nuværende bestyrelseslederpost.

Med en eksamen i CHAIRPERSON™ kan du ligeledes også opnå en BESTYRELSESLEDERLICENS® og få yderligere dokumentation på dine evner som bestyrelsesleder. Dette gør dig endvidere kvalificeret til at søge optagelse i vores prestigefyldte KANDIDATBANK.

CHAIRPERSON™ koster DKK. 68.500,00 ex. moms

Betales ved tilmelding.

Tilmeld dig uddannelsen

Modtag materiale